HBO en WO

Voor studenten van het HBO en het WO kan er bij CtheCity aandacht gegeven worden aan twee relevante zaken.

  • Het vergroten van kennis en bewustzijn met betrekking tot visueel beperkt talent.

Zeer relevant voor zorg- en maatschappelijke studies.

  • Het inspireren voor sociaal ondernemerschap.

Ctaste is een van de meest succesvolle voorbeelden van commercieel sociaal ondernemerschap. Deze vorm van ondernemen wordt steeds belangrijker voor het in stand houden van het welzijnsniveau van onze maatschappij. Daarmee hopen wij dat de studenten, na hun bezoek aan CtheCity, stilstaan bij hun bijdrage aan en de creatie van een betere maatschappij.

Voor bedrijfskundige studies in het HBO en WO onderwijs bestaat er ook een Teaching case over Ctaste die professioneel is opgebouwd door PWC en een professor, deze kunt u gratis bij ons opvragen.